Home
Menuรายละเอียด และ เงื่อนใขในการสมัครเข้ากวดวิขา " นักเรียนนายสิบตำรวจ "
เรื่อง ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม หลักสูตรนักเรียน นายสิบตำรวจ

เรียน ผู้ที่สนใจทุกๆ ท่าน

               ด้วยทางสถาบันกวดวิชาโล่เงิน จว.ลำปาง จะเปิดกวดวิชาให้แก่ผู้ที่ประสงค์จะสอบเข้าเป็น นักเรียนนายสิบตำรวจระหว่างประมาณวันที่ 1 เม.ย. – 13 พ.ค. ทางสถาบันขอเสนอรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

1.) สถาบันจัดติวให้ท่านในทุกวิชาที่จะใช้สอบ

2.) ที่นี่เคร่งครัด..ท่านต้องพร้อมที่จะมาเข้ารับการอบรมด้วยจิตใจที่ต้องการเป็นตำรวจอย่างแท้จริง ผู้ปกครองต้องพร้อมและยินดีที่จะให้นักศึกษาถูกว่ากล่าวตักเตือน / ถูกลงโทษ / ถูกเชิญผู้ปกครองมารับทราบความประพฤติ หากมีการกระทำความผิดหรือประพฤติตัวไม่เหมาะสม และสำคัญที่สุด ต้องงดยาเสพติดทุกชนิด ให้ได้ก่อนที่จะเข้าทำการกวดวิชา

3. ) ห้ามนำยานพาหนะ มาใช้

4.) สำหรับนักเรียนที่อยู่ต่างอำเภอ หรือต่างจังหวัด ทางสถาบันได้จัดบริการห้องพักที่สะดวกสบายให้ฟรี โดยเรามีฟูกที่นอนเตรียมไว้ให้ ท่านต้องนำผ้าปูที่นอน ผ้าห่ม หมอน มาเอง พร้อมกับเครื่องใช้ส่วนตัว ซึ่งไม่จำเป็นต้องเตรียมมามาก และควรเตรียมพัดลม โคมไฟ ปลั๊กพ่วง ถ้วยม่าม่า แก้วน้ำ รองเท้าแตะ รองเท้ากีฬา กางเกงว่ายน้ำ กางเกงวอร์มสีดำไม่มีลวดลาย มาด้วย

5.) สำหรับอาหารการกิน ให้หารับประทานเองที่ร้านค้าต่างๆ ซึ่งสะดวก / อีกทั้ง มีร้าน เซเว่นอีเลเว่น คอยอำนวยความสะดวก

6.) สิ่งของมีค่า เช่น สร้อยคอทองคำ อุปกรณ์เครื่องใช้ราคาแพง ห้ามนำติดตัวมาด้วยเด็ดขาด

7.) สถาบันจะเปิดคร์อสทบทวน เพื่อความแม่นยำ หรือ ติวซ้ำให้ ฟรี ในปีเดียวกันด้วย และหากท่านยังพลาดหวังจากการสอบ สถาบันจะเปิดโอกาสให้ท่านมาติวซ้ำในปีต่อไป ทุกรอบ จนกว่าท่านจะสอบได้ โดยที่จะคิดค่าใช้จ่ายลงทะเบียนเพียง รอบติวละ 1500 บาท  

8.) หากมีปัญหาเรื่องการเงิน ท่านสามารถชำระเงินครึ่งหนึ่งก่อน ที่เหลือค่อยผ่อนชำระได้ แต่ต้องนำใบคู่มือจดทะเบียนรถ พร้อมเอกสาร เช่น ทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชน ของเจ้าของ และตัวเจ้าของรถ มาทำสัญญาค้ำประกันไว้ โดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ยแต่ประการใด แต่หากท่านมาเดินทางมาโดยเอกสารหลักฐานสมุดคู่มือต่างๆ ไม่พร้อม ท่านต้องกลับไปเตรียม และนำคู่มือมาให้พร้อม9.) หากท่านตัดสินใจ ที่จะมอบความไว้วางใจให้สถาบันโล่เงิน นำทางแก่ท่านสู่ความสำเร็จในการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ โปรดรีบติดต่อสถาบันโล่เงิน พร้อมเอกสารดังต่อไปนี้

9.1 รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป / รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ( หรือ ขนาดใด ขนาดหนึ่ง จำนวน 3 รูป )

9.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน , สำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ใบ

9.3 ธ.น. ค่าลงทะเบียนจองที่นั่ง จำนวน 500 บาท ในนาม

ร.ต. ณัฐชัย อินทราย

สถาบันกวดวิชา โล่เงิน ถนนลำปางแม่ทะ ต . พระบาท อ. เมือง จว. ลำปาง 52000เมื่อท่านลงทะเบียนครบถ้วนแล้ว ทางสถาบันจะมอบเอกสารการติวบางส่วนไปอ่านมาล่วงหน้า

และ มารายงานตัว พร้อมชำระเงิน จำนวนประมาณ 26000 บาท ภายในวันแรกที่เปิดเรียน ก่อน เวลา13.00 น.

และ พร้อมกับความตั้งใจที่แน่วแน่มั่นคงด่วนที่สุด... ติว " นายสิบตำรวจ " 1.) เริ่มติวเข้มข้น ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.  เป็นต้นไป (รอบปรกติ) ถึง 13 พ.ค.ทุกปี../2.) รอบวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่ 14 พ.ค.เป็นต้นไป... และ 3.) รอบเร่งรัดก่อนสอบ...

โทร. 054-224755 / 089-555 6161 / 081-9510638  

By: ปชส.โล่เงิน www.Best-tutor.org / Tel. 054-224 755 / 081-531 1068

« back

Other Articles
Home |   |   |   |   |    
Copyright ©2000-2004. All Rights Reserved.